Τίτλος Έργου: Παραγωγή βιοκαυσίμων από βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και υποπροϊόντα (κωδικός Β-865).
Διάρκεια έργου: 2006-2009
Προϋπολογισμός: € 30.000
Χρηματοδότηση: Dracoil SA

Σύντομη περιγραφή του έργου

Τα περιορισμένα αποθέματα υδρογονανθράκων στον πλανήτη και η ρύπανση του περιβάλλοντος που συνεπάγεται η χρήση τους είναι οι λόγοι για τους οποίους πολλοί φορείς σε χώρες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην έρευνα που αποβλέπει στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας αυτής αφορά τη βιολογική παραγωγή καυσίμων (βιοκαυσίμων) στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως η βιοαιθανόλη (παραγόμενη από σάκχαρα φυτικής προέλευσης), το μεθάνιο (παραγόμενο από αναερόβια ζύμωση οργανικών απορριμμάτων) και το βιολογικό πετρέλαιο - biodiesel (παραγόμενο από φυτικά έλαια), δευτερευόντως δε το υδρογόνο και οι υδρογονάνθρακες μικροβιακής (βακτηριακής) προέλευσης.
Ως πρώτες ύλες βιολογικού πετρελαίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, πέραν των φυτικών ελαίων, πλούσια σε άνθρακα βιομηχανικά ή γεωργοβιομηχανικά υποπροϊόντα, μετα από βιομετατροπή τους σε έλαιο, με τη βοήθεια ελαιογόνων μικροοργανισμών. Τα υποπροϊόντα αυτά παράγονται σε αφθονία ως αποτέλεσμα βιομηχανικών και γεωργοβιομηχανικών δραστηριοτήτων και θα πρέπει να θεωρούνται ως υπολείμματα που επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασία, παρά ως απόβλητα, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άνθρακα σε βιοτεχνολογικές ή χημικές εφαρμογές. Παραδείγματα τέτοιων υποπροϊόντων είναι η μελάσα, η βιομηχανική γλυκερόλη, τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων, τα απόνερα των γεωργικών βιομηχανιών (σταφίδας, φρούτων και λαχανικών) κ.α.

 

Στόχοι της έρευνας

(α) Η ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων βιοτεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγήβιοκαυσίμων από βιομηχανικά και γεωργοβιομηχανικά υποπροϊόντα ή απόβλητα.
(β) Η προστασία του περιβάλλοντος με μείωση του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων που σήμερα διατίθενται (πολλές φορές ανεξέλεγκτα) σε φυσικούς αποδέκτες. Μετά τη βιοτεχνολογική διεργασία τα απόβλητα θα καθίστανται ακίνδυνα για το περιβάλλον.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.