Τίτλος Έργου: MicroOil- Έρευνα σε ελαιογόνους μικροοργανισμούς και ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών
Διάρκεια έργου: 2012-2015
Προϋπολογισμός: € 280.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το παρόν έργο υπάγεται στη δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», 2007-2013.
Το έργο MicroOil έχει ως αντικείμενο την αποσαφήνιση των σημαντικότερων βιοχημικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στα κύτταρα της ελαιογόνου ζύμης  Yarrowia lipolytica, καλλιεργούμενης επί ποικίλων υδρόφιλων και υδρόφοβων υποστρωμάτων. Επιπλέον, θα μελετηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών διεργασιών για την οικονομικά βιώσιμη παραγωγή μικροβιακών λιπιδίων πλούσιων σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα χρησιμοποιώντας ελαιογόνους Ζυγομύκητες και χαμηλού κόστους υποστρώματα (γεωργο-βιομηχανικά απόβλητα).
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 5 κύριες Ενότητες Εργασίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.