Τίτλος Έργου: Βιοτεχνολογική επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σύντομη περιγραφή του έργου

Διακρατικό Ελληνο-Τουρκικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αξιοποίησης των βιοαποβλήτων που παράγονται ως αποτέλεσμα της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας στις δυο χώρες. Στόχος του έργου είναι αφενός μεν η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλούν τα προαναφερόμενα απόβλητα, αφετέρου δε η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως μικροβιακά λιπίδια, αιθανόλη, κ.α., που θα καταστήσουν οικονομικά βιώσιμη τη βιοδιεργασία.
Στα πλαίσια του έργου θα εξεταστεί η δυνατότητα παραγωγής μικροβιακών μεταβολιτών, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα γεωργο-βιομηχανικά υπο- ή παρα-προϊόντα και ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Τα βιοαπόβλητα που θα εξεταστούν θα είναι αντιπροσωπευτικά της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας (πχ υγρά απόβλητα ελαιουργείων (OMWs), παραπροϊόντα της βιομηχανίας τομάτας, ζάχαρης, μήλου, οινοποιείων κλπ).

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.