Τίτλος Έργου: BIOREF- Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγής βιοντήζελ προς βιοαποδομήσιμα πολυμερή και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 800.000; Εργαστήριο Μικροβιολογίας € 30.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας». Ανάδοχος εταιρία του έργου είναι η «ΠΕΤΤΑΣ ΑΕ».Το BIOREF θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός πρότυπου βιοδιυλιστηρίου με στόχο την ολιστική επεξεργασία των παραπροϊόντων (ακατέργαστης γλυκερόλης ηλιαλεύρου), της εταιρείας Πέττας, παραγωγής βιοντήζελ πρώτης γενιάς από ηλίανθο. Τα παραπροϊόντα βιομηχανιών παραγωγής βιοντήζελ από καρπούς πλούσιους σε φυτικά έλαια μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρότυπες ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την ανάπτυξη καινοτόμων αειφόρων τεχνολογιών. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Θα μελετηθεί η βιομετατροπή της ακατέργαστης γλυκερόλης σε πολυ-υδρόξυ-αλκανοϊικά οξέα (ΠΥΑ), υδρογόνο και μικροβιακά λιπίδια (ΜΛ).

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.