Τίτλος Έργου: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Υποέργο κεντρικού πόλου Πανεπιστημίου Πατρών: "Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας"

Διάρκεια έργου: 2017-2020
Προϋπολογισμός: € 57.500
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.