Η ξηρή μικροβιακή μάζα ομογενοποιείται και εκχυλίζεται τρεις φορές με μίγμα χλωροφορμίου:μεθανόλης (2:1) (αντιδραστήριο FOLCH). Η βιομάζα απομακρύνεται με διήθηση μέσω χάρτινου ηθμού και το εκχύλισμα του ελαίου μεταφέρεται ποσοτικά σε προζυγισμένη σε ζυγό ακριβείας σφαιρική φιάλη. Η φιάλη προσαρμόζεται σε περιστροφικό εξατμιστήρα όπου απομακρύνεται το αντιδραστήριο FOLCH σε συνθήκες κενού. Η φιάλη αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός ξηραντηρίου και στη συνέχεια ζυγίζεται σε ζυγό ακριβείας. Η διαφορά του βάρους αντιστοιχεί στο ενδοκυτταρικό έλαιο.