Τίτλος Έργου: "Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων"

Διάρκεια έργου: 02/2019-02/2021
Προϋπολογισμός: € 40.000
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων από το βρώσιμο τμήμα του καρπού και από τα υπολείμματα που προκύπτουν κατά τη χυμοποίηση.

Η συγγραφή εγχειριδίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με ανάδοχο την εταιρία BACFRESH “Μπακαλάρος & Σια Ο.Ε.” και τη συνδρομή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας Παν. Πατρών.

https://kainotomia.bacfresh.gr/