Gogo Tsoumpeli, Penelope Rentoumi, Christos Marougas, Theodore Papageorgiou, Nefeli Elezi