Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα της Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018, να επικοινωνήσουν με το εργαστήριο Μικροβιολογίας είτε προσωπικά (αίθουσα Β/Μ 280, 2ος όροφος) είτε στα τηλ. 2610-997808, 2610-969260, προκειμένου να οριστεί καινούρια ημερομηνία εξέτασης.

 

 

Εκ του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας