Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας* του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το φυσικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας αφορά στη μελέτη ελαιογόνων μικροοργανισμών, τόσο ετερότροφων (ζυμών, μυκήτων) όσο και αυτότροφων (μικροφύκων, κυανοβακτηρίων), και στη μελέτη ελαίων μονοκύτταρων οργανισμών (Single Cell Oils-SCOs), με έμφαση σε εκείνα που περιέχουν υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Polyunsaturated Fatty Acids-PUFAs) με εφαρμογές στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ώριμες βιοτεχνολογίες αιχμής που αφορούν:

  • στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αξιοποίησης σε πιλοτική και μεγάλη κλίμακα βιοαποβλήτων/γεωργο-βιομηχανικών υπο- ή παρα-προϊόντων της γεωργο-βιομηχανικής και χημικής δραστηριότητας της Ελλάδος, όπως είναι τα παραπροϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, βιομηχανιών παραγωγής βιοντήζελ (βιομηχανική γλυκερόλη), ελαιουργείων (κατσίγαρος), παραπροϊόντα της βιομηχανίας τομάτας, αχλαδιού, οινοποιείων κ.ά. και την παραγωγή βιοκαυσίμων και μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας [π.χ. SCOs, οργανικών οξέων, μικροβιακών πρωτεϊνών, κ.ά.]
  • στην ανάπτυξη πρότυπου βιο-διυλιστηρίου επεξεργασίας παραπροϊόντων βιομηχανιών παραγωγής βιοντήζελ από ελαιούχους σπόρους (ακατέργαστης γλυκερόλης, φυτικών υπολειμμάτων), τα οποία χαρακτηρίζονται ως ανανεώσιμες πρώτες ύλες και την ανάπτυξη καινοτόμων αειφόρων τεχνολογιών, με στόχο την κυκλική οικονομία
  • στην παραγωγή εμπλουτισμένων ιχθυοτροφών με βιολογικώς ενεργά συστατικά (βιομάζα μικροφυκών πλούσιας σε PUFAs και χρωστικές) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και υγείας ιχθύων αναπτυσσόμενων σε Ελληνικές εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών και με απώτερο στόχο την ενίσχυση των ευεργετικών δράσεων στην υγεία του καταναλωτή.

            Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση (καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακούς σπουδαστές). Επίσης έχει αναπτύξει σχέσεις συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με πολλά ευρωπαϊκά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις, μπορεί να προσφέρει ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό λιπαρών υλών, καθώς και των λιπιδιακών κλασμάτων τους, που εμπεριέχονται σε ποικίλα υποστρώματα όπως επίσης και των παραγόμενων SCOs (με έμφαση στα PUFAs), έπειτα από διεργασίες ζύμωσης (στερεάς ή υγρής, αερόβιας ή αναερόβιας) χρησιμοποιώντας ως υποστρώματα βιομηχανικά υποπροϊόντα. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος προσφέρεται επίσης για τα παραγόμενα από μικροοργανισμούς ή ήδη υπάρχοντα στις πρώτες ύλες, οργανικά οξέα, αλκοόλες, σάκχαρα κ.λπ. Το Εργαστήριο, διαθέτει την τεχνογνωσία και υποδομή ανάπτυξης μοντέλων σε μεγάλη κλίμακα για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής μικροβιακών προϊόντων.

 

*Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας δεν είναι θεσμοθετημένο